tirsdag 9. april 2013

Kast-og-kjøp-generasjonen

Å hjelpe til på kjøkkenet er ein populær aktivitet. Ikkje alle arbeidsoppgåver kan delegerast vekk, men det å kutte grønsaker opp i småbitar er ein fin jobb - også for Lise. I dag hjalp ho til med å dele opp gulrøter:


Samtale under arbeidet:
L: Eg berre kutte av ein, og så legg eg oppi ein, og så dele eg ein og legge oppi ein, eg!
P: No må du berre passe på at du ikkje skjer av ein finger og kastar den oppi også!
L: Neeeeei! Eg ska ikkje det!
P: Det ville jo vore litt dumt.
L: Ja, og så måtte vi kjøpt ny finger å sette på, då!

Slik er det - alt kan kastast og kjøpast på ny...

Medan Lise hjalp til med middagen, heldt dei to andre borna våre på med dette:


 Lekser...
 

... og soving!

Ingen kommentarer: