søndag 9. juni 2013

Sommarleir på Solgry!

Jens, Lise og eg er nett attkomne etter ei super leirhelg på Solgry. Nina og Signe køyrde oss heilt til døra, sette oss av og køyrde vidare til Bømlo. I dag kom dei att og henta oss, og vi kunne køyre heim med to slitne og fornøgde leirungar.

Her er nokre highlights frå helga.

Lise der ho oftast var å sjå; på ein sykkel...


Knallklare for kveldsmat. På leir kjem vi til duk og dekka bord kvart einaste måltid, og når maten var så god som den var, er det dobbel grunn til ikkje å klage.


Jens har vore på Solgry før, så då vi vakna litt tidleg laurdag morgon, tok han på seg rolla som guide for Lise rundt om på huset. Dei fleste fellesrom vart vist fram og presentert, og flagga vart sjølvsagt inspisert:


Før dei gjekk ut og... sykla!


Aktivitetsøktene laurdag og søndag bestod for Jens og Lise hovudsakleg av to ting: sykling på go-cartbana og padle i kano:
Det var stort sett godt vér heile helga (litt kaldt på laurdag, då), og borna kunne gå ut og inn utan så mykje styr. Då er det temmeleg mykje å finne på. Fotball, både inne og ute, sklie, sandkasse, trampoline, mini-golf, freesbee, reiling og basketball, for å nemne noko.


Eller ein kan gjere som Lise, slå seg ned i leikekassa inne (av og til bokstavleg tala...)


Denne dinosauren og den raude bilen fall så godt i smak, at dei også hamna på rommet vårt for ei stund på laurdag. Ho var litt lei seg då ho måtte bere dei tilbake på fellesrommet...

Ingen leir utan leirkveld. Her er det tre vaksne og to born som deltek i "kle-på-leiken":


Fredag kveld hadde dei noko problem med å roe seg ned. Antakeleg var det ganske mange inntrykk som skulle fordøyast og høgt spenningsnivå i kroppen generelt... Laurdag kveld derimot, brukte dei frå eitt (Lise) til om lag fem minutt (Jens) å sovne. Dermed kunne eg delta på samling for dei vaksne i peisestova, noko som for min del kanskje var høgdepunktet på leiren. 

Søndag. Endå meir sjøliv, og denne gongen spelar også temperaturen på lag!


Og ikkje minst: Den store godteskattejakta! Leirsjefen hadde kledd seg ut som sjørøvar, og leidde borna gjennom ei skattejakt med mykje lyd og stor intensitet. Moro for både vaksne og borna!


Her ser det ut som dei har fått teften av skatten (Ja, der var eit digert kryss i sanden...)


Til slutt vil eg vise ein sau som Lise laga i løpet av aktivitetstida i dag. Er den ikkje fin?Ingen kommentarer: