torsdag 27. mars 2014

Små detaljar, store gleder

Livet er sett saman av ei rekke små og store hendingar. Nokre hugsar ein ei stund, andre hugsar ein for alltid. Dei langt fleste gløymer ein ut etter ei tid, same kor gjerne ein skulle ha hugsa alt som har skjedd. I alle fall skulle eg ynskje eg kunne hugse heilt detaljert korleis Jens og Lise var då dei var mindre. Det er godt vi har foto og video... Her er nokre kvardagsglimt frå den siste veka. Ting som kanskje ville blitt gløymt. No har eg det i alle fall på "papir".

I dag var absolutt siste babysongsamling for Signe. Det har vore kjekke samlingar, og ho har storkosa seg! Til hausten er den vesle jenta vår for stor...


Signe og Nina kom og henta meg på skulen, og så køyrde vi til barnehagen, der det i dag var Forutkafé. 


Lise fekk vere med å lage og steike lappar i dag. Andre lurar veldig på om dei er gode, og kor mange han får lov til å kjøpe...


Så skal energien brukast.


God utsikt ned til der det skjer!


Søndag var vi i kyrkja. Det obligatoriske på-veg-til-kyrkja-bildet:


Dåpsskulen deltok. Dei gjekk inn i prosesjon, og bar inn kvar sine ting som skulle brukast i Gudstenesta. I tillegg viste dei rørsler til fleire allsangar, som her: 


Dette hadde dei heilt tydeleg øvd på. Eit flott syn!

Det er fastetid, og Kirkens Nødhjelp har i år laga ei regnbogebøn og eit opplegg som kan brukast i denne tida. Fastebøssa ser ut som den såg ut då eg var liten. I tillegg kjem ei visualisering av regnbogebøna, i form av stearinlys. Dette syns vi var ein god idè, og har laga vår eigen versjon av lysa og ber bøna om kvelden. Regnbogen er eit symbol som er mykje brukt i kyrkja, og er eit symbol på Guds løfter og omsorg for oss menneske. Når vi ser regnbogen, kan vi tenkje på at Gud er glad i oss og bryr seg om oss! I fasteaksjonen går fokuset vidare ut til våre medmenneske; Når Gud viser omsorg for oss, kan vi vise omsorg vidare til menneske som er fattige eller vert undertrykte. Dette syns eg er eit fint fokus å ha i fastetida! (jfr Jes 58, 6-7)


Noko anna som har pynta opp stova vår dei siste dagane (men som no dessverre er visna og kasta ut...) Blomar Lise plukka i Vassbø sin hage på søndag:


Signe nyt sola og ventar på middag:


Det er mykje som kan gjerast på altanen...


Ser du kvistholet framfor sokken til Signe på bildet under? Det var heilt perfekt til å putte blyantar gjennom, viste det seg! Og storebror måtte springe og hente...


Apropos sokkar... Førre fredag var den internasjonale Downs syndrom-dagen, og her i huset gjekk vi med umake sokkar dei fleste av oss! Det er utruleg viktig med mangfald i samfunnet!


Og så ein link til ein annan blogg med eit heilt anna uttrykk: Antisort (Dikt skrive i anledning Downs syndrom-dagen)

Ingen kommentarer: