søndag 25. mai 2014

50-årsfest og KRIK-avslutning

Nokre bilete frå dagen i går - først nokre frå 50-årsfesten på Betel. Og kven som var jubilant? Huset sjølv! Det vart innvigd 24. mai 1964. Då møtte det opp rundt 500 mann, og dei måtte ete i tre omgongar. 50-årsmarkeringa gjekk noko rolegare for seg, sjølv om vi var bortimot hundre frammøtte! Og komiteen hadde gjort ein god jobb med arrangementet.Barnekoret var med og sang:


Og så var det allsong...:


I tillegg til dette var det blant anna andakt, bildeframvisning frå onsdagsklubben og eit historisk tilbakeblikk på korleis det gjekk til då huset vart bygd. Jarle viste også ein del bilete frå dei siste 33 åra av Betel si historie. Vi gjekk heim, mette på både middag og kaker, og glade for fellesskapet på Betel!

I går kveld samla vi KRIK-ungdomane til sommaravslutning i Kilane. Her er velkomstkomiteen som tok imot meg då eg eg gjekk ut av bilen:


Så tok vi gjengen med opp i skogen, og leikte "raud og blå" (ein leik som i korte trekk går ut på å  finne basen til det andre laget, og ta med seg klesklypene dei har hengande der tilbake til sine eigen base. Utan å verte stoppa av motstandarane...)


Basen vår markerte vi med ei klessnor som vi trekte rundt ein del tre. Som du ser var eg på det raude laget.


... og vi tapte så det sang. Det andre laget fekk rett og slett tak i alle dei åtte klesklypene våre...  Her er vi på veg tilbake. I kveldssola.Peder delte eit ord for kvelden:


Så grilla vi


og spelte spel, snakka, åt is og brus og kasta øks på blink. 


Alt i alt ei koseleg sommaravslutning! No skal vi ha ein del veker fri, og lade opp til nye aktivitetar til hausten.

Ingen kommentarer: